Hvad tilbyder Byggeriets Konfliktråd og Procesfacilitering?

Byggebranchen i Danmark bruger årligt ca. 100 millioner kr. på konflikter. Det vil vi gøre noget ved!

Derfor tilbyder vi  samarbejdsfacilitering gennem hele byggeprocessen med værdier som tillid, åbenhed og respekt som fundament. Udover samarbejdsfacilitering tilbyder vi mediation, som er en frivillig ikke-juridisk konfliktløsningsmetode, hvor parterne i et interessebaseret fællesskab finder frem til den bedst mulige løsning. Både samarbejdsfacilitering og konfliktløsning via mediation er centreret omkring relationen som værende den vigtigste faktor i ethvert samarbejde.

Building Together

God kommunikation er afgørende for en effektiv og udviklende samarbejdsproces. Vi tilbyder samarbejdsrådgivning og facilitering i forbindelse med processer, hvor god kommunikation, positive samarbejdsrelationer og fælles mål skal være byggestenene.